Nam nữ Việt chưa đăng ký kết hôn có được ở với nhau như vợ chồng?