Nam người mẫu Thái Lan chờ chết, kêu gọi hiến tế bào gốc