Nam hành khách nhảy xuống biển khi phà cao tốc đang chạy