Năm 2025, 45% lực lượng lao động tham gia BHXH

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết mục tiêu của ngành BHXH là đến năm 2025, trong số 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH thì nông dân, lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

“Trong vòng 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, từ năm 2008 đến hết năm 2018, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt khoảng 280.000 người tham gia. Đến năm 2019, quá trình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ghi nhận sự đột phá ấn tượng, với số người tăng mới gần 300.000 người. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đến nay đã đạt tới 580.000 người. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ trong một năm triển khai, số lượng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã bằng 1,07 lần của cả giai đoạn 10 năm” – ông Ánh nhấn mạnh.

Năm 2025, 45% lực lượng lao động tham gia BHXH Ảnh 1

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, ngành BHXH đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành tỉ lệ bao phủ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi (35% đến năm 2021, 45% đến năm 2025 và 60% đến năm 2030) và số người sau độ tuổi hưởng lương hưu được hưởng lương hưu, với tỉ lệ đề ra là 45% đến năm 2021, 55% đến năm 2025 và 60% đến năm 2030.

D.Thu

TIN MỚI