Mỹ tung 'danh sách đen' hơn 200 quan chức, doanh nhân Nga, gây áp lưc với Putin