My 'sói' của 'Quỳnh búp bê' nóng bỏng với bikini hai mảnh