Mỹ nhân Việt sau khi tấn công V-biz: Chẳng ai còn là 'em của ngày hôm qua'