Mỹ nhấn mạnh điều kiện để có thể đàm phán với Triều Tiên