Mỹ hỗ trợ Việt Nam 1 triệu USD khắc phục hậu quả bão Damrey

20/1,051