Mỹ có thể sẽ tấn công quân sự quy mô lớn ở Syria vài ngày tới