'Muốn tắt quảng cáo, người dùng Facebook phải trả phí'