Muốn dạy hàng xóm bài học, cô gái vào tù vì điều kinh hoàng