Muối vừng Nhật 2,7 triệu/kg: Nhà giàu Việt chấm cơm nắm