Mục tiêu 75 triệu bảng sẽ ở lại Tottenham, nhưng là để... chuyển đến M.U