Mục kích trục vớt bom 'khủng' dưới chân cầu Long Biên