Mua vé riêng cho đàn cello, cô gái vẫn bị đuổi khỏi máy bay