Mưa tuyết ở Thường Châu, AFC không hoãn trận chung kết