Gia Lai: Mua thiết bị y tế 5,6 tỉ, kê lên 16,7 tỉ đồng