Mua nhà chịu thuế, xây nhà nộp thuế, ở nhà mình cũng phải đóng thuế