Mua nhà 5 năm chưa được nhận vì... tòa cho mượn hồ sơ!