Mưa lũ dồn dập ở miền Bắc, lan rộng xuống Trung Bộ