Mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng kéo dài đến đầu tháng 8