Mưa lớn chiều nay ở TPHCM: Cây đổ đè gẫy tụ điện, nhiều người tháo chạy