Mưa lớn bao trùm các tỉnh miền Bắc trong 3 ngày đầu tuần