Mưa lớn, 4 thủy điện xả lũ, nhiều vùng bị chia cắt ở Quảng Nam

13/1,502