Mưa đá xuất hiện ở nhiều nơi, thời tiết có gì bất thường?