Mưa cả ngày lẫn đêm, giá rau Đà Lạt tăng chóng mặt