Mua 2 cá thể hổ gần 1 tỷ đồng về nấu cao

16/0,699