M.U đạt được thỏa thuận với 'người khổng lồ' của Barcelona