'Mr. Bean': Gã khù khờ trên màn ảnh, dân chơi đẳng cấp ngoài đời