Một xã ở Nghệ An xây cổng làng bằng gỗ quý hơn 4 tỉ đồng