Một thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở tiệm cầm đồ