Một tháng liên tục bão lũ: Dân miền Trung mất đứt 15.000 tỷ đồng