Một sinh viên bị phát hiện tử vong trong phòng trọ