Một phụ nữ Nam Phi bất ngờ sống dậy trong... nhà xác