Một phụ nữ hoại tử da đầu nặng, vĩnh viễn không thể mọc tóc sau sự cố làm đẹp kinh hoàng