Một phụ nữ chết cháy trong đêm mưa giông bị mất điện