Một người tử vong khi được mời lên trụ sở Công an xã làm việc