Một người đàn ông chăm vợ tại bệnh viện nhảy lầu tử vong