Một nam thanh niên bị xà beng đâm thủng bàn chân trái