Một năm rưỡi sau cú vào bóng của Quế Ngọc Hải, Anh Khoa tuyên bố giải nghệ