Một năm, 'đá bay' 80 bàn thắng, Real đang 'tự bắn vào chân'?