Một lễ hội đua voi - 500 thợ chụp ảnh, vô số flycam