Một học viên qua đời tại Nhật, thi thể chưa được đưa về nhà