Một học sinh Kon Tum bị đánh hội đồng với nhiều thương tích