Một bệnh nhân ở Thanh Hóa được cứu sống nhờ... tin nhắn facebook