Mộng dừa là gì mà tận 300k/kg, muốn mua cũng không hề dễ?

20/0,906