Mỗi ngày buộc phải cho con uống 12 viên thuốc ngủ, người mẹ đau đớn chứng kiến con ngày càng héo úa