Mỗi năm người Việt tiêu thụ gần 5 tỷ gói mì ăn liền