'Mời các anh về nhà chúng tôi ăn cơm đầy ruồi nhặng xem có ăn được không'